Oralna hirurgija

Thumbnail

Oralna hirurgija je grana stomatologije koja obuhvata sve oralne zahtevnije intervenicje, kao što su hirursko vadjenje umnjaka, operacije na korenu zuba (apikotomija), vađenje oštećenih ili zaostalih korena zuba, zatvaranje oroantralne komunikacije, ugradnja dentalnih implanata. Oralna hirugija se odnosi i na operacije desni kao i na rekonstrukciju usne duplje.

Resekcija ili apikotomija je sečenje inficiranog, apikalnog dela korena zuba, uz istovremenu kiretažu i potpuno odstranjenje patološkog procesa iz periapikalnog prostora. Ovom načinu lečenja se pristupa ukoliko su sve metode konzervativnog lečenja kanala korena zuba iscrpljene.

Ekstrakcija zuba :

Vađenje zuba je uklanjanje zuba iz njegovog ležišta u kosti. Ukoliko je zub polomljen ili toliko ostecen karijesom, da se ne moze rešiti krunicom ili plombom tada sledi vađenje zuba. U našoj ordinaciji radimo jednostavno vadjenje zuba, vađenje zaostalih korenova i hirurško vađenje neizniklih zuba. Postupak vadjenja je apsolutno bezbolan.

Pretprotetska hirurgija:

Nekada pre početka izrade proteze potrebno je odraditi neke zahvate kao što su: vađenje paradontopatičnih ili rasklimanih zuba, nivelaciju alveolarnog grebena, odstranjivanje hipertrofičnog mekog tkiva kako bi smo stvorili što bolje anatomske i fiziološke odnose na alveolarnom grebenu i mekim tkivima i time postigli bolju stabilnost proteze.