Oralna hirurgija

INFO ZA LOGOFontovi: - Magnolia Script Regular - Arial BoldBoje#22c7b8#4f6466#fff#000

Oralna hirurgija je grana stomatologije koja obuhvata sve oralne zahtevnije intervencije, kao što su hirurško vađenje umnjaka, operacije na korenu zuba (apikotomija), vađenje oštećenih ili zaostalih korena zuba, zatvaranje oroantralne komunikacije, ugradnja dentalnih implantata. Oralna hirurgija se odnosi i na operacije desni kao i na rekonstrukciju usne duplje.

Resekcija ili apikotomija je sečenje inficiranog, apikalnog dela korena zuba, uz istovremenu kiretažu i potpuno odstranjenje patološkog procesa iz periapikalnog prostora, kada endodontska terapija ne da rezultate. Pre opearativnog zahvata, tretiraju se kanali korena zuba, kod nas u ordinaciji pod mikroskopom, tek nakon što su kanali u potpuno obrađeni masinskim prosirivacima pristupa se hirurskoj intervenciji.

Ekstrakcija zuba

Vađenje zuba je uklanjanje zuba iz njegovog ležišta u kosti. Ukoliko je zub polomljen ili toliko ostecen karijesom, da se ne moze rešiti krunicom ili plombom tada sledi vađenje zuba. U našoj ordinaciji radimo jednostavno vađenje zuba, vađenje zaostalih korenova i hirurško vađenje neizniklih zuba, najčesće umnjaka. Postupak vađenja je apsolutno bezbolan.

Pretprotetska hirurgija

Nekada pre početka izrade proteze potrebno je odraditi neke zahvate kao što su: vađenje paradontopatičnih ili rasklimanih zuba, nivelaciju alveolarnog grebena, odstranjivanje hipertrofičnog mekog tkiva kako bi smo stvorili što bolje anatomske i fiziološke odnose na alveolarnom grebenu i mekim tkivima i time postigli bolju stabilnost proteze