O nama

INFO ZA LOGOFontovi: - Magnolia Script Regular - Arial BoldBoje#22c7b8#4f6466#fff#000

Kao u svakoj grani medicine, tako i u stomatologiji, prevencija je pola zdravlja. Osim svakodnevne higijene zuba neophodne su i redovne kontrole zuba kod stomatologa na svakih 3 do 6 meseci. Na taj način se na vreme mogu sprečiti bolesti zuba i komplikacije, a samim tim ćete sebe poštedeti bola i dodatnog troška.

Pružanje adekvatnih saveta i informacija je jako bitan segment profesionalne delatnosti svakog stomatologa. Naše stručno osoblje osposobljeno je da svojim znanjem i ljubaznošću pruži svaku vrstu informacije, najkvalitetniju estetsku stomatološku uslugu kao i popravku zuba.

Naše usluge pružamo u veoma modernom ambijentu uz najnovije, savremene tehnologije rada vodeći računa da vam boravak u našoj ordinaciji bude što prijatniji i da što lakše savladte strah od intervencije.

Naš tim

INFO ZA LOGOFontovi: - Magnolia Script Regular - Arial BoldBoje#22c7b8#4f6466#fff#000

Milan Kresoja

Doktor specijalista
oralne hirurgije i implantologije

U našoj ordinaciji zadužen za hirurške intervencije vađenja zuba, korena zuba, resekcije vrha korena zuba, hirurško vađenje zaostalih korenova zuba. Takođe veliku pažnju posvećuje ugradnji implantata kao i izradi svih protetskih radova na implantima kako fiksnih tako i mobilnih.

Vanja Kresoja

Doktor specijalista
endodoncije

Doktorka je specijalista iz oblasti endodoncije, sa iskustvom od preko 17 godina u Nemačkoj. U našoj ordinaciji zadužena je za mašinsku obradu kanala korena zuba pod mikroskopom i za estetsku stomatologiju.

dr cedomir nikolic

Čedomir Nikolić

Doktor
stomatologije

U našoj ordinaciji zadužen za sve vrste konzervativnih i estetskih radova, kao i za rad sa decom.