Implantologija

INFO ZA LOGOFontovi: - Magnolia Script Regular - Arial BoldBoje#22c7b8#4f6466#fff#000

Implantologija je grana stomatologije koja se bavi nadoknadom izgubljenog jednog ili više zuba. Podrazumeva ugradnju implantata na mesto izgubljengo zuba, i posle izradu krunice na suprastrukturama koje se pričvršćuju za ugrađen implantat.

Postoji više vrsta protetskih radova na ugrađenim implantatima, od mobilnih radova ( proteza ), all on four i all on six koncepti, i na kraju krunice i mostovi.

Pre ugradnje implantata u našim ordinacijama najbitniji je plan terapije, koji podrazumeva klinički pregled, analizu 3 d snimka i detaljno objašnjenje pacijentima o procuderi i vremenu koje je potrebno.

Usluga implantologije pre i posle tretmana

Before After
Before After
Before After